Constructie

Pentru a înţelege modul de funcţionare a circuitelor electrice şi pentru a putea interveni în cele din locuinţa dumneavoastră, este indispensabil să cunoaşteţi câteva noţiuni de
In trecut, construcţiile obişnuite se realizau cu materiale locale; de exemplu, doar cei bogaţi puteau să aducă piatră din alte locaţii. Astăzi, materialele extrase din carieră
Instalarea unei prize suplimentare se 5 poate face în două moduri: pornind de la o doză de derivaţie sau prin repicaj de la o priză deja existentă. Dificultatea montării constă în
Tabloul de repartiţie, sau tabloul divizionar, comportă toate circuitele din instalaţia electrică a locuinţei dumneavoastră, fiecare dintre acestea fiind protejat împotriva